PregnaNavigator

PORÓD TO JEDYNY MOMENT KIEDY MOŻNA POBRAĆ KREW PĘPOWINOWĄ

Krew pępowinowa jest bogatym źródłem młodych komórek macierzystych, czyli pierwotnych, niedojrzałych i niewyspecjalizowanych komórek organizmu człowieka, które dają początek kolejnym generacjom komórek. Komórki te wykorzystywane są w leczeniu aż 80 ciężkich chorób, których leczenie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Znalazły one zastosowanie głównie w takich dziedzinach jak hematologia i onkologia w leczeniu np. białaczek i chłoniaków, ale również w neurologii oraz neurochirurgii. W niektórych chorobach (np. w białaczkach) posiadanie zabezpieczonej krwi pępowinowej może znacznie przyśpieszyć leczenie, w innych może być jedyną szansą na poprawę zdrowia. Co ważne, komórki macierzyste z krwi pępowinowej mogą być wykorzystane w leczeniu zarówno dziecka, od którego zostały pobrane, jak również, jeśli występuje zgodność tkankowa, jego rodzeństwa i rodziców.

Należy pamiętać, że każde dziecko ma tylko jedną szansę w całym życiu, aby mieć zabezpieczoną krew pępowinową.